© Copyright e-Data
Cro-Solar

Welcome

Solarne elektrane

Solarne elektrane koriste energiju sunca koju pretvaraju u električnu energiju. Solarne elektrane koriste posebna tehnološka riješenja koji to omogućavaju.

Cro-Solar projekti sadrže:

Solarni paneli

Solarni paneli su prva komponenta solarne elektrane. Oni sunčevu energiju fotona pretvaraju u istosmjernu struju kroz tzv. Photovoltaic efekt.
· Projektiranje s izradom projektne dokumentacije, Dobava opreme: o Solarni paneli, o PV inverter, o Proizvodnja i aranžiranje razvodnog ormara, Instalacija, Funkcionalna provjera, Puštanje u rad.
· · · ·
Projektiranje
Dobava opreme
Instalacija
Provjera/test
Puštanje u rad
© e-Data
Cro-Solar

Welcome

Solarne elektrane

Solarne elektrane koriste energiju sunca koju pretvaraju u električnu energiju. Solarne elektrane koriste posebna tehnološka riješenja koji to omogućavaju.

Cro-Solar projekti sadrže:

· Projektiranje s izradom projektne dokumentacije, Dobava opreme: o Solarni paneli, o PV inverter, o Proizvodnja i aranžiranje razvodnog ormara, Instalacija, Funkcionalna provjera, Puštanje u rad.
· · · ·
Projektiranje
Dobava opreme
Instalacija
Provjera/test
Puštanje u rad