Cro-Solar

On-Grid inverteri:

On-Grid inverteri

On-Grid inverteri ili mrežni pretvarači, koriste DC struju dobivenu od solarnih panela i pretvaraju je u izmjeničnu AC struju kakva je u gradskoj elektro mreži, 230V/50Hz za monofazne i 400V/50Hz za trofazne sisteme. Ukoliko je proizvedena električna energija manja od one koju trenutačno kućanstvo troši, sva proizvedena energija će se utrošiti, a razlika do potrebne će se preuzeti iz mreže. Na ovaj način se trošak potrošnje plaća samo za razliku koja se preuzme iz mreže. Ako solarni sistem proizvodi više od trenutačne potrošnje kućanstva, tada će sva energija biti korištena iz vlastite proizvodnje, a višak će biti predan u gradsku elektro mrežu. Ukoliko kućanstvo ima ugrađen stariji tip brojila sa obrtnim krugom, tada će takvo brojilo registrirati proizvodnju na način da će se vrtjeti unatrag i smanjivati stanje kilovat sati, no ovo nije nikakva krađa kwh, jer proizvedeni i predani viškovi u mrežu će potrošiti obližnja kućanstva i neznajući da ta energija dolazi iz vaše proizvodnje. Ista energija će kod njih na brojilu biti registrirana kao normalna potrošnja koju će elektro operater naplatiti prilikom očitanja stanja. Ukoliko kućanstvo ima novi tip digitalnog brojila s LCD displayem (tzv. jednosmjerno brojilo) tada nažalost prilično nepošteno takvo brojilo oba smjera prenosa energije računa u potrošnju i povećava stanje brojila. Jednostavno rečeno ako potrošite iz mreže 5 kWh i u drugom periodu predate proizvedeni višak od 5kWh, takvo brojilo će registrirati da je potrošeno 10kWh. Zašto smo napomenuli da je to nepoštena radnja od strane elektrodistribucijskog operatera, jer 5kWh predane enrgije u mrežu će od nas naplatiti kao da smo je uzeli iz mreže, no to nije sve, tih 5kWh će potrošiti susjedna kućanstva, kojima će operater ponovo naplatiti. Dakle 2 x će naplatiti nešto što nisu dali. Da bi vlasnici solarnih elektrana ovo izbjegli priuzvođači solarnih on-grid invertera imaju dodatnu opciju tzv. ‘zero export limiter’ ili ukratko samo limiter koji ugrađen na inverter ne dopušta inverteru da proizvodi višak energije (više nego kućanstvo troši). On dinamički smanjuje i povećava potrošnju sve do maksimalne snage koju u tom trenutku proizvodi. Na taj način je izbjegnuto da plaćamo vlastitu energiju. Ukoliko se želimo registrirati kod HEP-a da ćemo proizvoditi električnu energiju i viškove predavati u mrežu, tada će HEP uz naknadu koju će nam naplatiti, kao i uz unaprijed izrađeni projekt solarne elektrane, ugraditi dvosmjerno brojilo, koje će odvojeno mjeriti količinu potrošene i predane energije. Predanu energiju će otkupiti prema vlastitom cijeniku (obično je to oko 50% cijene kWh, jer obračunava se cijena energije bez mrežarine). Ovo također vrijedi samo za slučajeve do kada više energije preuzimamo iz elektro mreže nego predajemo u mrežu. Prema trenutačnim podacima (2022.) kupac bi platio HEP-u utrošeni kWh cca. 1,15kn, a ako predamo u mrežu 1kWh dobili bi cca. 0,39kn (ove vrijednosti ne moraju odgovarati trenutačnom stanju, jer cijene mogu biti promjenjene). Iz navedenog se vidi da državna regulativa apsolutno ne potiče privatna kućanstva za izgradnju micro solarnih elektrana, koje uz to što su najčistiji ekološki oblici dobivanja električne energije, bez ikakvih utrošenih sredstava od strane HEP-a, uvoz električne energije bi se značajno smanjivao iz godine u godinu, jer bi vlasnici kuća i poslovnih objekata sasvim sigurno ulagali u ovakve male elektrane proizvodnog kapaciteta od 3kW do 10kW, pokrivali bi svoju potrošnju, a način vrednovanja 1 : 1 tj. ista cijena ako preuzmemo ili ako predamo. Off-Grid inverteri Hibridni inverteri
Cro-Solar

On-Grid

inverteri

On-Grid inverteri ili mrežni pretvarači, koriste DC struju dobivenu od solarnih panela i pretvaraju je u izmjeničnu AC struju kakva je u gradskoj elektro mreži, 230V/50Hz za monofazne i 400V/50Hz za trofazne sisteme. Ukoliko je proizvedena električna energija manja od one koju trenutačno kućanstvo troši, sva proizvedena energija će se utrošiti, a razlika do potrebne će se preuzeti iz mreže. Na ovaj način se trošak potrošnje plaća samo za razliku koja se preuzme iz mreže. Ako solarni sistem proizvodi više od trenutačne potrošnje kućanstva, tada će sva energija biti korištena iz vlastite proizvodnje, a višak će biti predan u gradsku elektro mrežu. Ukoliko kućanstvo ima ugrađen stariji tip brojila sa obrtnim krugom, tada će takvo brojilo registrirati proizvodnju na način da će se vrtjeti unatrag i smanjivati stanje kilovat sati, no ovo nije nikakva krađa kwh, jer proizvedeni i predani viškovi u mrežu će potrošiti obližnja kućanstva i neznajući da ta energija dolazi iz vaše proizvodnje. Ista energija će kod njih na brojilu biti registrirana kao normalna potrošnja koju će elektro operater naplatiti prilikom očitanja stanja. Ukoliko kućanstvo ima novi tip digitalnog brojila s LCD displayem (tzv. jednosmjerno brojilo) tada nažalost prilično nepošteno takvo brojilo oba smjera prenosa energije računa u potrošnju i povećava stanje brojila. Jednostavno rečeno ako potrošite iz mreže 5 kWh i u drugom periodu predate proizvedeni višak od 5kWh, takvo brojilo će registrirati da je potrošeno 10kWh. Zašto smo napomenuli da je to nepoštena radnja od strane elektrodistribucijskog operatera, jer 5kWh predane enrgije u mrežu će od nas naplatiti kao da smo je uzeli iz mreže, no to nije sve, tih 5kWh će potrošiti susjedna kućanstva, kojima će operater ponovo naplatiti. Dakle 2 x će naplatiti nešto što nisu dali. Da bi vlasnici solarnih elektrana ovo izbjegli priuzvođači solarnih on-grid invertera imaju dodatnu opciju tzv. ‘zero export limiter’ ili ukratko samo limiter koji ugrađen na inverter ne dopušta inverteru da proizvodi višak energije (više nego kućanstvo troši). On dinamički smanjuje i povećava potrošnju sve do maksimalne snage koju u tom trenutku proizvodi. Na taj način je izbjegnuto da plaćamo vlastitu energiju. Ukoliko se želimo registrirati kod HEP-a da ćemo proizvoditi električnu energiju i viškove predavati u mrežu, tada će HEP uz naknadu koju će nam naplatiti, kao i uz unaprijed izrađeni projekt solarne elektrane, ugraditi dvosmjerno brojilo, koje će odvojeno mjeriti količinu potrošene i predane energije. Predanu energiju će otkupiti prema vlastitom cijeniku (obično je to oko 50% cijene kWh, jer obračunava se cijena energije bez mrežarine). Ovo također vrijedi samo za slučajeve do kada više energije preuzimamo iz elektro mreže nego predajemo u mrežu. Prema trenutačnim podacima (2022.) kupac bi platio HEP-u utrošeni kWh cca. 1,15kn, a ako predamo u mrežu 1kWh dobili bi cca. 0,39kn (ove vrijednosti ne moraju odgovarati trenutačnom stanju, jer cijene mogu biti promjenjene). Iz navedenog se vidi da državna regulativa apsolutno ne potiče privatna kućanstva za izgradnju micro solarnih elektrana, koje uz to što su najčistiji ekološki oblici dobivanja električne energije, bez ikakvih utrošenih sredstava od strane HEP-a, uvoz električne energije bi se značajno smanjivao iz godine u godinu, jer bi vlasnici kuća i poslovnih objekata sasvim sigurno ulagali u ovakve male elektrane proizvodnog kapaciteta od 3kW do 10kW, pokrivali bi svoju potrošnju, a način vrednovanja 1 : 1 tj. ista cijena ako preuzmemo ili ako predamo. Off-Grid inverteri Hibridni inverteri