Cro-Solar

Off-Grid:

Off-Grid inverteri

Off-Grid inverteri rade bez prisustva električne mreže, često ih nazivaju i storage systemi, jer električnu energiju pohranjuju u akumulatore. Off-Grid sistemi su složeniji od On-Grid jer pored solarnih panela i invertera ovdje se koriste i akumulatori (baterije) za pohranu energije koja će se koristiti kada nema sunca i solarni paneli ne funkcioniraju. DC struja koja se koristi za pretvorbu u izmjeničnu se koristi od solarnih panela ako imaju proizvodnju, te iz baterija u koju je energija pohranjena za vrijeme kada su postojali viškovi iz panela ili po drugoj definiranoj metodi, kao npr. 25% proizvedene energije se koristi za punjenje akumulatora a 75% za proizvodnju izmjenične struje za potrošače. Manji kapaciteti Off-grid invertera koriste akumulatore s naponom od 12V, to su uobičajeno inverteri od 1kW - 2kW (iznimno do 3kW), Inverteri od 3kW-4kW obično koriste 24V akumulatira, a veći kapaciteti 48V, 96V pa i više. Off-grid sistemi se koriste za proizvodnju i napajanje elektročnom energijom na lokacijama na kojima ne postoji električna mreža. U slučaju da je prisutna električna mreža može se kombinirano koristiti s off-grid solarnim sistemima, npr. u slučaju duljeg perioda kišnih i maglovitih dana, kada solarni paneli imaju slabiju proizvodnju, akumulatori i potrošači mogu koristiti struju iz električne mreže ili u slučaju da nema na lokaciji električne mreže tada se može koristiti u kombinaciji s agregatom. On-Grid inverteri Hibridni inverteri
Cro-Solar

Off-Grid inverteri

Off-Grid inverteri rade bez prisustva električne mreže, često ih nazivaju i storage systemi, jer električnu energiju pohranjuju u akumulatore. Off-Grid sistemi su složeniji od On- Grid jer pored solarnih panela i invertera ovdje se koriste i akumulatori (baterije) za pohranu energije koja će se koristiti kada nema sunca i solarni paneli ne funkcioniraju. DC struja koja se koristi za pretvorbu u izmjeničnu se koristi od solarnih panela ako imaju proizvodnju, te iz baterija u koju je energija pohranjena za vrijeme kada su postojali viškovi iz panela ili po drugoj definiranoj metodi, kao npr. 25% proizvedene energije se koristi za punjenje akumulatora a 75% za proizvodnju izmjenične struje za potrošače. Manji kapaciteti Off-grid invertera koriste akumulatore s naponom od 12V, to su uobičajeno inverteri od 1kW - 2kW (iznimno do 3kW), Inverteri od 3kW-4kW obično koriste 24V akumulatore, a veći kapaciteti 48V, 96V pa i više. Off-grid sistemi se koriste za proizvodnju i napajanje električnom energijom na lokacijama na kojima ne postoji električna mreža. U slučaju da je prisutna električna mreža može se kombinirano koristiti s off-grid solarnim sistemima, npr. u slučaju duljeg perioda kišnih i maglovitih dana, kada solarni paneli imaju slabiju proizvodnju, akumulatori i potrošači mogu koristiti struju iz električne mreže ili u slučaju da nema na lokaciji električne mreže tada se može koristiti u kombinaciji s agregatom. On-Grid inverteri Hibridni inverteri